Album for Young Organists - Kokoelma nuorille urkureille

Organum-seura tilasi vuonna 2014 urkuteoksia nuorille soittajille kah-
deksalta suomalaiselta säveltäjältä. Teosten vaativuustaso ulottuu hel-
posta peruskurssitasosta haasteel-
liseen musiikkiopistotasoon asti.
Organum Society in Helsinki in 2014 commissioned pieces for young organists from eight Finnish composers. The technical level of the pieces in this collection range from easy to challenging music institute standard.
Kokoelma sisältää / The collection contains:
-Markus Fagerudd: Polku & Pinokkion tanssi
-Juhani Haapasalo: Sarja uruille
-Maija Hynninen: Keinuen ja Kiipeillen
-Timo Kiiskinen: Pisaroita ja laineita
-Marzi Nyman: Gotham Waltz
-Olli Virtaperko: Kipuajat
-Kimmo Hakola: Partia maestoso
-Kalevi Aho: Nyt ylös sieluni & Päiwä nyt ehtii ehtoollen
55011-505-7 (score), € 24,90 Buy now