Jean Sibelius
Arioso Op. 3 Flickans årstider

Wasa Sinfonietta/

City Hall, Vaasa (Finland)