Kalevi Aho
Chamber Symphony No. 1

Kymi Sinfonietta/ c. Erkki Lasonpalo

Kotka Concert Hall, Kotka (Finland)