Kalevi Aho
Solo XIV for Clarinet

Simon Reitmaier/

Orf Tirol, Innsbruck (Austria) World premiere