Lotta Wennäkoski
Om fotspår och ljus Helsinki Variations

Helsinki Philharmonic Orchestra, Music Centre Choir/ c. Susanna Mälkki

Helsinki Music Centre, Helsinki (Finland) World premiere