Lotta Wennäkoski
Om fotspår och ljus Helsinki Variations

Malmö Symfoniorkester/ c. Ruth Reinhardt

Malmö Live Konserthus, Malmö (Sweden) Swedish premiere