Jean Sibelius
Music for the play The Lizard Op. 8 Musik till skådespelet Ödlan

Festival Artists/

Kuhmo Festival, Kuhmo (Finland)