Lotta Wennäkoski
Om fotspår och ljus Helsinki Variations

Norrlandsoperans Symfoniorkester/ c. Ville Matvejeff

Norrlandsoperan Umeå, Umeå (Sweden)